Somnium Equus

IMG_7519De Cane Corso is van oorsprong een Italiaanse hond en behoort tot de groep van de Molossers. De oorsprong van het ras ligt voor het jaar 1200. De Cane Corso werd in Italië ingezet voor verschillende doeleinden: bewaking van het erf, jacht of drijven van het vee. Voor  deze functies was het van belang dat de honden alert waren maar niet oncontroleerbaar. Het ras is zeer geschikt als gezelschaps- waak- en erfhond en heeft een temperamentvol karakter.